ΑΝΣ ΙΚΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΑΡΙΣΑ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Λογιστικά Θέματα

Λογιστικό - Φοροτεχνικό Γραφείο Λάρισα

Στο λογιστικό μας γραφείο που βρίσκεται στην Βενιζέλου 133 στη Λάρισα θα βρείτε την έμπειρη ομάδα μας που είναι σε θέση να αναλάβει οποιοδήποτε λογιστικό θέμα. Η ομάδας μας είναι πάντα δίπλα σας και επιμορφώνεται σε καθημερινή βάση για όλες τις αλλαγές στους τομείς της οικονομίας, της φορολογίας και της εργατικής νομοθεσίας, ώστε να σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.

 

Μεταξύ Άλλων Παρέχουμε
  • Μηχανογραφική τήρηση λογιστικών βιβλίων (B και Γ κατηγορίας)
  • Σύνταξη και υποβολή στο Taxisnet δηλώσεων ΦΠΑ, παρακρατούμενων φόρων (ΦΜΥ-ΦΕΕ-εργολάβων), ΜΥΦ, V.I.E.S. κ.λ.π.
  • Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων βάσει των Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Λογιστικών Προτύπων (ισολογισμός)
  • Υποβολή εντύπου Ε3 στο σύστημα Taxis
  • Συστάσεις, μεταβολές και διακοπές ατομικών επιχειρήσεων και εταιρειών σε Δ.Ο.Υ. και υπηρεσίες ΓΕ.Μ.Η.
  • Διεκπεραίωση εξωτερικών εργασιών σε δημόσιες υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ. και επιμελητήρια)