ΑΝΣ ΙΚΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΑΡΙΣΑ

Φοροτεχνικές - Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε Φυσικά Πρόσωπα

Λογιστικό - Φοροτεχνικό Γραφείο Λάρισα

Στο λογιστικό μας γραφείο που βρίσκεται στην Βενιζέλου 133 στη Λάρισα θα βρείτε την έμπειρη ομάδα μας που είναι σε θέση να προσφέρει φοροτεχνικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες προς φυσικά πρόσωπα. Η ομάδας μας είναι πάντα δίπλα σας και επιμορφώνεται σε καθημερινή βάση για όλες τις αλλαγές στους τομείς της οικονομίας, της φορολογίας και της εργατικής νομοθεσίας, ώστε να σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες για Φυσικά πρόσωπα
  • Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων
  • Έκδοση πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ
  • Κατάρτιση και υποβολή αρχικών και τροποποιητικών δηλώσεων Ε9
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για ελάφρυνση φορολογικών βαρών και στρατηγικές κάλυψης τεκμηρίων
  • Έκδοση φορολογικής ενημερότητας μέσω Taxisnet και υποβολή δηλώσεων μισθώσεως ακίνητης περιουσίας στο Taxisnet