ΑΝΣ ΙΚΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΑΡΙΣΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εργατικά Θέματα - μισθοδοσία

Λογιστικό - Φοροτεχνικό Γραφείο Λάρισα

Στο λογιστικό μας γραφείο που βρίσκεται στην Βενιζέλου 133 στη Λάρισα θα βρείτε την έμπειρη ομάδα μας που είναι σε θέση να αναλάβει εργατικά-θέματα μισθοδοσίας. Η ομάδας μας είναι πάντα δίπλα σας και επιμορφώνεται σε καθημερινή βάση για όλες τις αλλαγές στους τομείς της οικονομίας, της φορολογίας και της εργατικής νομοθεσίας, ώστε να σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.

Μεταξύ Άλλων Παρέχουμε
  • Υπολογισμός μισθοδοσίας και έκδοση μισθοδοτικών καταστάσεων και μηνιαίων αναλυτικών αποδείξεων αποδοχών εργαζομένων
  • Υπολογισμός και πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών κύριων και επικουρικών ταμείων
  • Αποστολή μηνιαίων Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) στο σύστημα του ΙΚΑ
  • Υπολογισμός και αποστολή μηνιαίων ΦΜΥ στο Taxisnet
  • Διαδικασίες ένταξης και παρακολούθησης προγραμμάτων Ο.Α.Ε.Δ.
  • Διαχείριση εντύπων Ο.Α.Ε.Δ. και Σ.Ε.Π.Ε. (προσλήψεων – αποχωρήσεων – συμβάσεων- αλλαγών ωραρίου κ.λ.π.) στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ
  • Διεκπεραίωση εξωτερικών εργασιών σε δημόσιες υπηρεσίες (Ι.Κ.Α. και Επιθεωρήσεις Εργασίας)