ΑΝΣ ΙΚΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΑΡΙΣΑ

Λογιστικό - Φοροτεχνικό γραφείο Λάρισα

Το Πρόβλημα

Σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, με εμφανείς τις δυσμενείς επιπτώσεις από τα εθνικά και διεθνή οικονομικά δεδομένα, ο Έλληνας επιχειρηματίας καλείται να αναδείξει την επιχείρηση του στην αγορά, κάτω από την διαρκώς μεταβαλλόμενη πολυνομία, η οποία στον οικονομικό – φορολογικό τομέα είναι ιδιαίτερα έντονη. Επιφορτισμένος με την καθημερινή λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, έχει την ανάγκη εξειδικευμένων υπεύθυνων πληροφοριών, ώστε να τον οδηγήσουν στις σωστές αποφάσεις, αλλά και να τον προφυλάξουν από λανθασμένες ενέργειες και επιλογές.

Για τον λόγο αυτόν διαθέτουμε

Εξειδικευμένο προσωπικό

Το προσωπικό μας απαρτίζεται από ικανά στελέχη (αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ) με εμπειρία στον χώρο των επιχειρήσεων που επιμορφώνονται σε καθημερινή βάση για όλες τις αλλαγές στους τομείς της οικονομίας, της φορολογίας και της εργατικής νομοθεσίας.

Σύγχρονες Τεχνικές Υποδομές

Στον χώρο μας διαθέτουμε σύγχρονα λογιστικά προγράμματα με πλήρη μηχανογράφηση και μηχανοργάνωση σε δίκτυο υπολογιστών, άριστη τεχνική υποδομή και δίκτυο internet.

Μεγάλο Δίκτυο Συνεργατών

Διαθέτουμε ένα μεγάλο δίκυτο συνεργατών σε Ελλάδα και εξωτερικό, ενδεικτικά αναφέρουμε ότι συνεργαζόμαστε με ορκωτούς λογιστές και καθηγητές πανεπιστημίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη καθώς και με λογιστικά γραφεία και επιχειρήσεις συμβούλων σε Κύπρο και Βουλγαρία.

Οι Υπηρεσίες Μας

Εργατικά Θέματα - Μισθοδοσία

Στο λογιστικό μας γραφείο που βρίσκεται στην Βενιζέλου 133 στη Λάρισα θα βρείτε την έμπειρη ομάδα μας που είναι σε θέση να αναλάβει εργατικά-θέματα μισθοδοσίας. Η ομάδας μας είναι πάντα δίπλα σας και επιμορφώνεται σε καθημερινή βάση για όλες τις αλλαγές στους τομείς της οικονομίας, της φορολογίας και της εργατικής νομοθεσίας, ώστε να σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Λογιστικά Θέματα

Στο λογιστικό μας γραφείο που βρίσκεται στην Βενιζέλου 133 στη Λάρισα θα βρείτε την έμπειρη ομάδα μας που είναι σε θέση να αναλάβει οποιοδήποτε λογιστικό θέμα. Η ομάδας μας είναι πάντα δίπλα σας και επιμορφώνεται σε καθημερινή βάση για όλες τις αλλαγές στους τομείς της οικονομίας, της φορολογίας και της εργατικής νομοθεσίας, ώστε να σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε Επιχειρήσεις

Στο λογιστικό μας γραφείο που βρίσκεται στην Βενιζέλου 133 στη Λάρισα θα βρείτε την έμπειρη ομάδα μας που είναι σε θέση να προσφέρει φοροτεχνικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες προς επιχειρήσεις. Η ομάδας μας είναι πάντα δίπλα σας και επιμορφώνεται σε καθημερινή βάση για όλες τις αλλαγές στους τομείς της οικονομίας, της φορολογίας και της εργατικής νομοθεσίας, ώστε να σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Φοροτεχνικές – Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε Φυσικά Πρόσωπα

Στο λογιστικό μας γραφείο που βρίσκεται στην Βενιζέλου 133 στη Λάρισα θα βρείτε την έμπειρη ομάδα μας που είναι σε θέση να προσφέρει φοροτεχνικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες προς φυσικά πρόσωπα. Η ομάδας μας είναι πάντα δίπλα σας και επιμορφώνεται σε καθημερινή βάση για όλες τις αλλαγές στους τομείς της οικονομίας, της φορολογίας και της εργατικής νομοθεσίας, ώστε να σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ